top of page

Mekanik

Moment - Denge (Kaldıraç)

 

Kaldıraç, denge, moment, kuvvet kolu, ve mesnet noktası gibi kavramların oluşmasına yardımcı olur.

Bir çubuğun, merkezinden dengelenebileceği gibi, merkezkaç olarak da dengelenebileceğini gösterir.

 

25 gr., 50 gr., 100 gr., 250 gr. ve 750 gr. olmak üzere çeşitli ağırlıklar yer almaktadır ve bu ağırlıklar bütün setle birlikte kullanılabilmektedir. Ayrıca bu ağırlıkları birbirlerine rastgele bir şekilde ekleyerek, arzu edilen ağırlık kombinasyonları yapılabilir.
 

Hassas üretimi sayesinde en küçük ağırlık farklarını bile gözlemleme şansı sunar. Böylece Kuvvet - Uzaklık ilişkisinin net bir şekilde anlaşılmasını sağlar.

 

Askı düzenekleri ile aynı tablayı ve ağırlıkları kullandığı için yerden avantaj sağlar. Diğer sistem elemanları ile entegre olarak kullanılabilir.

Palangalar & Çubuklar

Makara, palanga, yük dengesi ve ağırlık algılarının pekişmesini sağlar. Farklı boylardaki çubuklar ve çok delikli tabla sayesinde istenilen biçimde kartezyen düzlem oluşturulabilir. Bu düzlemler üzerinde, zengin makara çeşitleri ve sayıları sayesinde yaratıcı düzenekler oluşturulabilir. 

 

Technikit makara kurgusu sayesinde öğrenciler; sabit makara, hareketli makara, sabit palanga, ve hareketli palanga arasındaki farkları detaylıca gözlemleme şansı bulur. Bir makarayı isterse sabit, isterse de hareketli hale getirebilir.

 

Kolayca bükülebilen ama yük altında esnemeyen özel ip sayesinde kararlı ve rahat bir kullanım sunar.

Eğik Düzlem

Yük, sürtünme yüzeyi, kayma açısı, tepki kuvveti gibi kavramların pekişmesini sağlar. 0 ile 90 derece arasında açısal pozisyonlama yapılabildiği için, farklı açı değerlerinin gözlenmesini sağlar. 

 

Technikit tasarımcıları tarafından öğrencilerdeki ince motor gelişimine destek olması amacıyla, özel olarak demonte olarak tasarlanmıştır. Öğrenci kolaylıkla monte edebilmektedir.

 

Düzlemin ucuna farklı pozisyonlarda takılabilmesi için, yine tamamen modüler olarak tasarlanmış olan bir adet makara bulunmaktadır. Bu makarada kullanılan, düşük sürtünmeli rulmanlar sayesinde, sürtünme kaybı olmadan karşıt yük dengesi kurulabilmektedir.

 

Makara, karşı volan dengesi sayesinde döndürülerek kullanılabildiği gibi, istenilen pozisyonda sabitlenebilmekte makara ve karşı volan yer değiştirebilmektedir.
 

Set içeriğinde, Cilalı ve cilasız ahşap, pleksiglas, yumuşak ve sert kauçuk olmak üzere toplam 5 farklı sürtünme yüzeyi bulunmaktadır. Bu yüzeyler arasında kısa sürelerde geçişler sağlanabilmektedir.

Dişli-Çark & Kayış-Kasnak

Dişli, Kasnak, Kayış, Çevrim oranı, Çıkrık, Dönme yönü, gibi kavramların kolayca öğrenilmesini sağlar. Set içinde 1, 1.5, 2 ve 3 çevrim oranları gösterilecek şekilde dişli ve kasnak kombinasyonları bulunmaktadır.

 

Tablanın merkez arası, aynı anda 3 dişlinin/kasnağın takılabileceği şekilde, özel olarak tasarlanmıştır. 

Böylece hem 3 dişlinin çalışma sırasındaki yön 

değişimleri gösterilebilirken, hem de otoblokaj  (dişli kilitlenmesi) gösterilebilir.

 

Set içerisinde bulunan tambur, farklı millere kolaylıkla takılabilir. Böylece yönlerdeki ve yüklerdeki değişimler kolaylıkla gösterilebilir.

 

Dişlilerin/kasnakların ucuna, Technikit tasarım ekibi tarafından hazırlanmış özel dereceli makaralar takılarak, yük kaldırabilir, böylece hem dönme miktarları izafi olarak gözlemlenirken, hem de dolanan ipin uzunluğu ile dişli çapı arasındaki ilişki de gösterilmiş olur.

Yaylar

Elastisite, Hooke Yasası, Yay sabiti gibi kavramların pekişmesini sağlar. X, 2X ve 3X katsayılarına sahip 3 farklı yay alternatifi sunmaktadır.

Sunduğu tasarım avantajı sayesinde sistemin tüm bileşenleri ile kullanılabilir. Yaylar birbirlerine veya setin diğer bileşenleri ile seri ve/veya paralel olarak bağlanabilir.

Yayların saklandığı ambalaj, sıvı deneylerinde de kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece yayların varlığı, sıvı deneylerine de hazırlık sağlamış olur.

Bilim seti, okul araç ve gereçleri, fizik deney seti, turkish didac, mekanik deney seti.

bottom of page